Privacybeleid

Over deze privacyverklaring

Bureau Eer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring cq. dit privacybeleid. Bea Lalmahomed is de functionaris gegevensbescherming en te bereiken via: blalmahomed@bureaueer.nl

Klacht?

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/tip-ons

Over persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, dan wel producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Via deze website is dat bijvoorbeeld het onderstaande:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via blalmahomed@bureaueer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel & grondslag verwerking van gegevens

Bureau Eer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • interVision it analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • interVision it verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen niet uw gegevens aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ons bedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bureau Eer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit ter verzameling van statistieken door Google Analytics (functie: analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 2 jaar).

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

  Geen geautomatiseerde besluitvorming

  Bureau Eer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

   Bewaarbeleid

   Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

   Media

   Als u afbeeldingen mee stuurt, let er dan op dat u voorkomt dat u afbeeldingen gebruikt met daarin EXIF GPS locatie-gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de deze gegevens inzien.

   Website account

   Voor gebruikers die geregistreerd hebben op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

   Bewaartermijn

   interVision it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als het gaat om data die nodig zijn voor verantwoording tav. belastingen, dan geldt de wettelijke termijn. Dat is nu 7 jaar.

   Verzoek inzage, correctie of verwijdering

   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jruwhof@intervisionit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   Het is mogelijk dat bepaalde data niet verwijderd kan worden doordat we die verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging doeleinden.

   Meer over hoe we data beveiligen

   • Middels een versleutelde https verbinding.
   • Diverse website functionaliteit ter bescherming tegen inbreuk en diefstal van data.
   • Beveiliging scans.
   • Bij hacks, dan wel datalekken zullen we voor zover mogelijk de oorzaak achterhalen en gepaste procedurele en technische maatregelen nemen.
   • Tevens versleutelen we veel informatie op onze systemen.

   Datalek procedure

   Wanneer er een datalek heeft plaats gevonden waarbij uw gegevens zijn bemachtigd, dan zullen we, met de contactgegevens die we hebben, u hiervan binnnen 72 uur op de hoogte stellen.