E-learning cursus voor vertolkers en vertalers: analyseren, behandelen en het ontwikkelen van inzicht bij eergedrag en eerverlies

745,00

Dit is de opleiding voor hulp- en dienstverleners in de breedste zin. Hiermee zal je kennis en handvatten opdoen t.b.v. het analyseren van ingewikkelde eerwraak kwesties en het bieden van hulp bij eerwraak en eervernietiging gedrag; zoals bij seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers. Het basisleerboek is EER, hiermee en in verschillende werkvormen wordt het eigen gemaakt. Zie hier meer hierover zoals; e-learning, coaching, gronden, accreditatie, competenties, doelgroep, het nut van de 3 modellen en de auteur en docent Bea Lalmahomed zelf.

Dit is inclusief het boek EER: Leven met eergedrag en eerverlies.

Hiervoor gelden onze algemene voorwaarden.

E-learning cursus: analyseren van & omgaan met eergerelateerd geweld

De cursus & het boek EER

Beste ,

Hiermee kan je deze cursus bestellen. Je krijgt:

  1. Toegang tot de cursusinformatie en tijd om deze te voltooien in maximaal een jaar.
  2. Het boek EER (ISBN 978 90 6224 520 8).
  3. Het theoretische deel kan je wanneer gewenst inleveren. Je ontvangt binnen 3 weken een beoordeling.
  4. Het praktische en klassikale deel wordt in principe per kwartaal afgerond.
  5. Telefonische ondersteuning van de docent.

Als tolk, dan wel vertaler doe je in deze cursus kennis op en krijg je inzicht in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals bij hulp-/dienstverlening aan seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers. Je leert hoe cognitief-gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden op maat ontwikkeld worden. Het basisleerboek daarvoor is EER (ISBN 978 90 6224 520 8). Ook maken we gebruik van het boek Oplossingsgerichte vragen.

In de cursus besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals de behandeling vanuit relevante culturele en religieuze opvattingen en het overleven in de westerse samenleving.
De opgedane theoretische kennis en methodes bieden tolken en vertalers de mogelijkheid om met wetenschappelijke inzichten gevallen uit de praktijk te vertalen naar de hulpvragen op diverse terreinen.

Privacy

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken.