Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Schade, schande, schuld: Hulpverleners over seksueel misbruik en lichamelijk geweld onder creolenen Hindostanen

Gerelateerd, voorstudies & ervaring

 1. Congres Schade, Schande, Schuld (Den Haag, 1994)
 2. Recensies & artikelen Schade, Schande, Schuld
 3. Boek EER (2012)
 4. Boek Andere tijden, andere meiden (2005)
 5. Boek Creoolse Vrouwen (1999)
 6. Empirisch:
  1. Juridische bijstand c.q. werk als forensisch gedragsdeskundige
  2. Praktische ervaring met slachtoffers, zoals:
   Mediation, gezinstherapie, coaching & zelfhulp.

Beschrijving inhoud

ISBN 978 90 6224 339 6, 1995, 160 pagina's

Schade, schande en schuld zijn de hoofdcomponenten in een onderzoek naar seksueel misbruik bij Hindostaanse en Creoolse meisjes en lichamelijke mishandeling van Hindostaanse en Creoolse vrouwen. De Hindostaanse en Creoolse gemeenschap gaan elk op hun eigen manier met deze problematiek om. Er spelen zich drama’s af die soms eindigen in zelfmoord en doodslag.

Over de specifieke culturele achtergrond hiervan is vaak nog veel te weinig bekend bij de mensen die er mee te maken (kunnen) krijgen: leraren op school, de school- en huisarts, en bij politie, justitie en instellingen.

Dit boek is gebaseerd op interviews met mensen uit de hulpverleningswereld. De volgende vragen staan daarbij centraal:

 • Op welke signalen gaan zij af en wat doen zij om hun vermoeden te bevestigen?
 • Bestaan er (ongeschreven) regels voor een aanpak binnen school, praktijk of instelling?
 • Wat zien ze als oorzaken en specifieke culturele factoren?
 • Met welke belangen houden ze rekening?
 • En: met welke verwachtingen benaderen slachtoffers hen en hoe gedragen zij zich?
 • Welke aanpak is effectief, welke mislukt? In welk opzicht? Hoe valt dat te verklaren?

Schade, schande, schuld is een belangrijk boek voor de hulpverlening, maar ook voor de slachtoffers van seksueel en lichamelijk geweld, hun ouders en andere familieleden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram