E-learning cursus: leren analyseren van & omgaan met eergerelateerd geweld

745,00

Dit is de opleiding voor hulp- en dienstverleners in de breedste zin. Hiermee zal je kennis en handvatten opdoen t.b.v. het analyseren van ingewikkelde eerwraak kwesties en het bieden van hulp bij eerwraak en eervernietiging gedrag; zoals bij seksueel misbruikte en mishandelde eerslachtoffers. Het basisleerboek is EER, hiermee en in verschillende werkvormen wordt het eigen gemaakt. Zie hier meer hierover zoals; e-learning, coaching, gronden, accreditatie, competenties, doelgroep, het nut van de 3 modellen en de auteur en docent Bea Lalmahomed zelf.

Dit is inclusief het boek EER: Leven met eergedrag en eerverlies.

Hiervoor gelden onze algemene voorwaarden.

E-learning cursus: analyseren van & omgaan met eergerelateerd geweld

De cursus & het boek EER

Beste ,

Hiermee kan je deze cursus bestellen. Je krijgt:

  1. Toegang tot de cursusinformatie en tijd om deze te voltooien in maximaal een jaar.
  2. Het boek EER (ISBN 978 90 6224 520 8).
  3. Het theoretische deel kan je wanneer gewenst inleveren. Je ontvangt binnen 3 weken een beoordeling.
  4. Het praktische deel wordt in principe per kwartaal afgerond.

Als hulp- en dienstverlener (in de breedste zin), doe je in deze cursus kennis en handvatten op bij het analyseren en het bieden van hulp in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals hulpverlening aan seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers. Je leert belangrijke cognitief-gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden op maat ontwikkelen. Het basisleerboek daarvoor is EER. In de cursus besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals de behandeling vanuit relevante culturele en religieuze opvattingen en het overleven in de westerse samenleving.

Privacy

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan en deze niet aan derden verstrekken.