Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Geaccrediteerde dagcursus: Islam in onze leef- en werkomgeving

Kaart wat de al vroege verspreiding van islam weergeeft

Doelstelling

Bureau Eer verzorgt de geaccrediteerde dagcursus ‘Islam in onze leef- en werkomgeving’. Centraal staat het verklaren en verwerven van kennis over diverse thema’s ten aanzien van de islam en hun leef- en denkwijze in de huidige samenleving, om de bestaande werkwijze en initiatieven te verrijken en optimaliseren.

Doelgroepen

De dagopleiding is goed gekeurd door de accrediteurs (nr. 525814) voor elke hulp- en dienstverlener:

 1. GGZ-Agogen
 2. Kinder-/ jongerenwerkers
 3. Maatschappelijk Werkers
 4. Psychodiagnostisch werkenden
 5. Sociaal Agogen
 6. Sociaal werkers
 7. Leerkrachten
 8. Geestelijk Leiders

Moslims in Nederland?

In de Nederlandse samenleving is de islam steeds sterker aanwezig. Op school, straat, tijdens het werk, we komen allemaal in contact met moslims. Het is daarom goed om te weten wat de islam inhoudt, met welke mensen we omgaan.

 • Wat is het gedrag achter de moslims?
 • Waarom is de islam geen eenheid, waarin verschillen ze van elkaar?
 • Waarom is een Soenniet uit Marokko zoveel anders dan een Sjiiet uit Iran?
 • Welke gebruiken kennen zij?
 • Hoe is de omgang tussen mannen en vrouwen?

Slechts een greep uit de vele vragen die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk. Reden te meer om hun achtergronden te leren kennen, zodat we leren weten hoe we met elkaar kunnen omgaan.

Competentieversterking

In deze cursus leren cursisten tegen de achtergrond van de bestudeerde reader en eigen ervaringen, progressief versterkende acties te ontwikkelen voor belemmerende factoren in hun werkveld. Met de verkregen inzicht van de diverse islamitische levenswijze, verbreden zij hun methodologische werkwijze. Communiceren met de omgeving en het betrekken van ouders/ omgeving bij het oplossen van problemen, vergaat de dienstverleners hiermee gemakkelijker af. Zelfvertrouwen verbreden van de cursisten rondom de gerelateerde thema’s is ook een vereiste, kennis is macht.

15 PE-/ accreditatiepunten

Met deze korte dagcursus verkrijgt u competentieversterkende middelen waarmee uw dagelijkse werk wordt versterkt. Het levert 15 PE- c.q. accreditatiepunten op voor bij Registerplein geregistreerde professionals.

Prijs

De klassikale dagcursus, inclusief reader en certificaat is € 265,- per cursist.

Aanvragen

Stuur een e-mail naar ons of vul op de contactpagina het formulier in om deze cursus aan te vragen. 

Cursus aanvragen

Cursusinhoud

Ontstaansgeschiedenis

 • De islam: Haar ontstaan
 • Hoe zag Arabië eruit voor Mohammed?
 • Vogelvlucht oud Arabië en Mohammed
 • Oud Arabië, Mekka geboortestad van Mohammed; Mekka de heilige stad; Het ontstaan en de strijd van Mohammed voor de islam; Mohammed van mens tot profeet.
 • Het kalifaat
 • De Imam of wetstijdperk
 • De Heilige geschriften
 • Het ontstaan van de diversiteit binnen de Islam
 • De gehanteerde religieuze geschriften (bronnen) van de verschillende geloofsstromingen
 • De vijf zuilen

Islamitische bevolkingsgroepen Nederland

 • Migratie in Nederland
 • Socialisatie & integratie in verschillende islamitische gezinnen
 • Opvoeding in islamitische traditionele, intermediaire, transitionele gezinstypes
 • Competentie van moeder als opvoedster
 • Betekenis van kinderen in het huwelijk
 • Het huwelijk
 • Opvoeding en huwelijk
 • Eerschande bij vroegtijdig eerverlies voor het huwelijk islamitische gezinnen
 • Seksueel wenselijk gedrag van meisjes bij partnerkeuze
 • Waarom sociale controle in islamitische gezinnen
 • Stemming en gevolgen

Falende weerstand: Discussie over de volgende stellingen

Stelling 1

In de Nederlandse wetgeving zijn de patriarchale regels uit de islamitische gemeenschap niet wettig.

Stelling 2

De Nederlandse wetgeving is vrouw- en kindvriendelijk dat ondermijnt het ontzag van mannen.

Stelling 3

Echtscheiding is een kwestie voor mannen en vrouwen en niet alleen van mannen: het verzwakt de positie van de man, maar de vrouw verliest ook ontzag in de familie.

Afronding: uitreiking certificaat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram