Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Stichting

Oprichting in 2012

De stichting Eer Gerelateerde Vraagstukken (EGV) is op 27 september 2012 opgericht en is opgezet om slachtoffers en hulpverleners te ondersteunen.

Dit zijn onze doelstellingen

  1. het ontwikkelen van een brede, objectieve beeldvorming bij eer gerelateerde zaken.
  2. het onder de aandacht brengen van de ernst, oorzaken en de gevolgen van eerver­lies bij de verschillende islamitische en hindoeïstische bevolkingsgroepen in Neder­land;
  3. het onder de aandacht brengen van het uitgangspunt om bij eerschending emotio­neel gedrag te zien als een menselijk fenomeen;
  4. het benadrukken van de accentlegging bij eer gerelateerd geweld vanuit het oog­punt van de slachtoffers.

Invulling doelstellingen

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het verbreden van kennis;
  • de empirische kennis die in EER (wetenschappelijke studie) is verwerkt te consoli‑ deren in onderwijs;
  • het houden van informatiedagen;
  • het uitbrengen van wetenschappelijke studies en het houden van meetings met programma’s, waarin slachtoffers in een bewustwordingsfase hun ervaringen kun­nen vermenigvuldigen.
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram