Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Migratie

Zie over de matrivrouwen migratiegeschiedenis van Ghana naar Suriname/Caraïben en Nederland ook:

Inhoudsopgave

Inleiding

Deze pagina geeft u een overzicht van de door ons geboden informatie over de migratie en integratie van Hindostaanse, Creoolse en Afro Surinaamse vrouwen.

1. Inleiding migratiegeschiedenis Hindostaanse vrouwen

Hier volgt een korte beschrijving van - met daaronder enkele kreten uit recensies over - het boek Hindostaanse vrouwen. Dit boek is eind 1992 geschreven door Bea Lalmahomed. In 1873 stappen de eerste Hindostaanse vrouwen en mannen in India aan boord om - gedwongen of vrijwillig - een nieuw leven in Suriname te beginnen. Een eeuw later migreert hun nageslacht voor de tweede keer, nu naar Nederland. Opnieuw ondergaan de Hindostanen een cultuurschok. Bea Lalmahomed beschrijft de maatschappelijke emancipatie van zes generaties Hindostaanse vrouwen. Zij laat zien hoe de vrijheid stapje voor stapje is toegenomen, zonder dat de gebondenheid aan de eigen gemeenschap is verdwenen.

Volkskrant: Dikwijls ontroerende interview-verslagen.

Onze Wereld: Boeiende studie.

1.1 Congres Hindostaanse vrouwen, Leidse Universiteit

 • Prof. dr. J.H. Adhin - In vogelvlucht: De migratiegeschiedenis van Hindostanen.
 • Drs. B. Lalmahomed - De Hindostaanse vrouw tussen vijheid en gebondenheid.
 • Nanie Aisha - Uit het leven van een 87-jarige Hindostaanse vrouw: een persoonlijke geschiedenis.
 • Prof. dr. J.D. Speckmann - Hindostaanse huwelijksrelaties: traditie en verandering.
 • Dr. G. Mungra - Vrouwenemancipatie en de aanpassingstactieken van Hindostaanse mannen.

1.2 Recensies en artikelen

2. Emancipatie Creoolse/Afro Surinaamse vrouwen

De geschiedenis van de Creolen begint met de slavernij in Suriname. De ontwrichting in de sociale verhoudingen die de slavernij veroorzaakte, gaf de voruwen de kans zich te ontwikkelen tot sterke, zelfbewuste individuen. Elementen uit deze leefwijze vinden we terug in het leven van de Creoolse vrouwen in Nederland. InCreoolse Vrouwen vertellen tal van vrouwen onverbloemd over hun leven en hun naaste omgeving. Ze spreken over arbeid en armoede, seks, huwelijk, overspel, buitenvrouwen en voorkinderen, en over kinderen opvoeden, straffen en onderwijs. Bea Lalmahomed laat de vrouwen praten over zaken waar ze altijd over zwijgen. De nieuwe inzichten van Creoolse vrouwen zijn van wezenlijk belang voor (de opleidingen voor) hulpverleners en sociaal werkers, voor decanen, politie, e.d., vrouwenstudies en antropologie, en voor de gehele Creoolse gemeenschap in Nederland.

2.1 Congres Creoolse/Afro Surinaamse vrouwen, Haagse Hogeschool

 • Dagvoorzitter: Drs. A. Andriol
 • Inleiding door: Drs. B. Lalmahomed
 • Welkomstwoord door: Dhr. J. S. Rambali
 • Opvoeden is aanpassen door: Mej. Idrith Anches
 • De Creoolse/Afro Surinaamse man over de bv's (buitenvrouwen), door: Dhr. Fred Gils.
 • Opvoeden doe ik alleen, door: Drs. Henna Josias
 • Vraaggesprek met oma Sisi Slijngaard.

Na de pauze werd een opvoering gedaan van een theaterstuk door Toneelgroep Anglampoe.

2.2 Recensies en artikelen

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram