Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Consultancy

Inhoudsopgave

 1. Mediation of bemiddeling
 2. Gedragsanalyse
 3. Advies & onderwijsontwikkeling eervraagstukken

Gerelateerd

Mediation of bemiddeling

De meerwaarde van Bureau Eer zetelt in de hulp op maat dat gedegen, onderzocht en praktisch is. Voor mediation en bemiddelingsconsulten van eer gerelateerde zaken, kunnen hulp- en dienstverleners, ouders en slachtoffers gebruik maken.

Interviews en fragment docudrama Huiselijk en Eer Geweld-NMO

Onder hulp en dienstverleners worden gerekend:

 • Jeugdhulpverleners.
 • Hulverleners voor huiselijk- en eer gerelateerd geweld in diverse instellingen.
 • Algemeen maatschappelijk werkers.
 • Vertrouwens (artsen).
 • Scholen.
 • Ouders - Die bij eer gerelateerde zaken zonder tussenkomst van instellingen de problemen in hun gezinnen willen aanpakken. Zij kunnen gebruik maken van bemiddeling.
 • Zedeslachtoffers - Naast ouders kunnen ook zedeslachtoffers die hulp nodig hebben voor eerverlies of eerschadeproblemen een beroep doen bij het verwerken hiervan. En ook het hiermee in de eigen gemeenschap te kunnen leven en overleven.

Gedragsanalyse

Bureau Eer weet als geen ander het ware verhaal boven tafel te krijgen en te analyseren.

Bij ons kun je decharge en à decharge terecht voor forensisch onderzoek of forensische wetenschap die gericht is op sporenonderzoek, ten behoeve van strafrechtelijk zaken.

Gedrags- en emotieanalyse voor deskundigen

Voor advocaten, rechters en andere deskundigen uit instellingen pleegt Bureau Eer gedrags- en emotieanalyse. Dit voor forensische doeleinden die gebaseerd is op eer gerelateerd gedrag bij Islamieten en Hindoes. Met instellingen bedoelen wij bijvoorbeeld: politie, justitie, gerechtshoven, het Pieter Baan Centrum e.a. hulpverleningsinstellingen.

Gedragsanalyse voor slachtoffers

Slachtoffers kunnen ook voor forensische doeleinden (rechtszaken) eveneens à decharge een beroep doen voor gedragsanalyse.

Oorzaak van angst bij vroegtijdig verlies maagdelijkheid

Dit is een compilatie van een uitzending door de voormalige NMO. Dit gaat over de betekenis van maagdelijkheid en het vroegtijdige verlies daarvan in Marokkaanse gezinnen.

NMO - Marokkaanse opvattingen over maagdelijkheid

Advies & onderwijsontwikkeling eer vraagstukken

Bureau Eer reikt nieuwe perspectieven aan.

In de hulpverlening is de aanvulling van advies en onderwijs op de bestaande methodes en kennis een noodzaak. Bureau Eer biedt onderwijs aan in de volgende thema’s:

 • Operationaliseren eer gerelateerde zaken - Deze methode geeft deskundigen in eerkwesties snel inzicht vanuit het perspectief van slachtoffers, daders en hun omgeving.
 • Voor het doorprikken van leugenachtige verklaringen.
 • Voor het differentiëren bij de vele eerzaken, die elke keer weer anders zijn.
  Bureau Eer heeft de Agency Theorie ontwikkeld. Terwijl het gaat om genadeloze eerkwesties helpt deze theorie ook te voorkomen dat het slachtoffer in de gang van zaken rond de dader – onbedoeld – uit beeld verdwijnt.
 • Voor nazorg en mentaliteitsverandering die, zoals mijn boek EER laat zien, in verband met recidive heel belangrijk is en als gecompliceerde fase bij eerzaken vaak wordt verwaarloosd.
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram