Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken

Dè autoriteit inzake: Vraagstukken omtrent integratie, eer geweld en kennisontwikkeling

Sinds kort: 2 geaccrediteerde e-learnings beschikbaar

  1. E-learning opleiding: analyseren, behandelen en leren omgaan met eergedrag en eerverlies. Geaccrediteerd door NVO/NIP.
  2. E-learning opleiding vertalers en tolken: Analyseren en het ontwikkelen van inzicht bij eergedrag en eerverlies in migranten gezinnen. Geaccrediteerd door: Bureau WBTV, onderdeel van Raad voor Rechtsbijstand.

Kennisontwikkeling & zelfhulp op maat rondom eer gerelateerd(e) geweld en problematiek

Breaking the Silence on Honor Violence – Official Trailer

Dit is een korte video op een kanaal met nog veel meer gerelateerde.

Honor Diaries – Breaking the Silence on Honor Violence – Official Trailer

Interview slachtoffer nav. boek EER (NTR Halve Maan)

Hier doet een slachtoffer haar schokkende ervaringen uit de doeken. In Nederland pakken migrantenvrouwen hun eerproblematiek aan.

Hier doet een slachtoffer haar schokkende ervaringen uit de doeken.

About honor in Islamic culture – Honor Diaries trialer

https://www.youtube.com/user/honordiaries

Binnenkort e-learning: analyseren van & omgaan met eergerelateerd geweld

We gaan de e-learning cursus “Analyseren van & omgaan met eergerelateerd geweld” online aanbieden. Ook bevat het een coaching en klassikaal element.

Als hulp- en dienstverlener (in de breedste zin), doe je in deze cursus kennis en handvatten op bij het analyseren en het bieden van hulp in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers. Je leert belangrijke cognitief gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden, op maat ontwikkelen. Het basisleerboek daarvoor is EER (ISBN 978 90 6224 520 8). In de cursus besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals behandeling vanuit relevante culturele en religieuze opvattingen en overleven in de westerse samenleving.

Boek EER: Leven met eergedrag en eerverlies

Het Boek EER - Leven met eergedrag en eerverlies
Leven met eergedrag en eerverlies

‘Eer’ levert in Islamitische en Hindoegezinnen vaak scheve gezagsverhoudingen. Vaders en zonen zijn eerbewakers; vrouwen en dochters moeten gehoorzaam zijn. De verleiding is dan groot om misbruik te maken van die macht. Mannen mishandelen en misbruiken hun vrouwen; vaders of broers plegen incest met dochters of zussen. Echter, echtgenotes en dochters hebben hun ‘agency’. Zíj bepalen als machtigen of ze de eerschande onthullen of niet. Mannen proberen onthulling te voorkomen met escalerend geweld…

Meer over het boek EER

Boek Schade, Schande, Schuld: Hulpverleners over seksueel misbruik en lichamelijk geweld onder Creolen en Hindostanen

Boek Schade, Schande, Schuld
Hulpverleners over seksueel misbruik en lichamelijk geweld onder Creolen en Hindostanen

Schade, schande en schuld zijn de hoofdcomponenten in een onderzoek naar seksueel misbruik bij Hindostaanse en Creoolse meisjes en lichamelijke mishandeling van Hindostaanse en Creoolse vrouwen. De Hindostaanse en Creoolse gemeenschap gaan elk op hun eigen manier met deze problematiek om. Er spelen zich drama’s af die soms eindigen in zelfmoord en doodslag.

Over de specifieke culturele achtergrond hiervan is vaak nog veel te weinig bekend bij de mensen die er mee te maken (kunnen) krijgen: leraren op school, de school- en huisarts, en bij politie, justitie en instellingen. Dit boek is gebaseerd op…

Meer over het boek

Gevolg van eerverlies in Marokkaans gezin

Begin januari 2013 is Bea Lalmahomed over de zaak rondom de moord op Mirjam geraadpleegd. Hieronder beantwoord zij enkele vragen over de mogelijke daders van het eer geweld, dat ontstond uit eerverlies in een Marokkaans gezin.