Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Praktische zelfhulp via Bureau Eer Gerelateerd Geweld

Kennis en advies voor slachtoffers en hulpverleners, ook e-learning opleiding

Advies & onderwijsontwikkeling eer vraagstukken

De meerwaarde van Bureau Eer zetelt in de hulp op maat dat gedegen, onderzocht en praktisch is. Voor mediation en bemiddelingsconsulten van eer gerelateerde zaken, kunnen hulp- en dienstverleners, ouders en slachtoffers gebruik maken.

Meer informatie

Twee e-learning opleidingen rondom eer en misbruik

Als hulp- en dienstverlener - in de breedste zin: ook voor tolken en vertalers - doet u in deze cursus kennis en handvatten op bij het analyseren en het bieden van hulp in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers.

E-learning opleiding info

Gesprek over praktijk eergeweld en boek EER

Dit dialoog werd gevoerd met Bea Lalmahomed op Radio 5. Dat was in het programma Dichtbij Nederland, uitgezonden op 26 juni 2012.

Eer in de islamitische cultuur, een gesprek

Dit is een vooraankondiging c.q. trailer voor de leerzame documentaire Honor Diaries. Hier vindt u overigens ook de link naar hun kanaal.

Gevolg van eerverlies in Marokkaans gezin

Bea Lalmahomed werd over de zaak rondom de moord op Mirjam geraadpleegd. Hieronder beantwoord zij enkele vragen over de mogelijke daders van het eer geweld, dat ontstond uit eerverlies in een Marokkaans gezin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram