Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

EER: Leven met eergedrag en eerverlies, leert hulpverleners hoe islamitische en hindoe vrouwen gesterkt kunnen worden

Dit boek kreeg veel aandacht in diverse media. Hieronder vindt u de linkjes hier naartoe:

 1. Interview Bea bij NTR Halve Maan over het boek EER
 2. Recencies boek EER (PDF)

Inkijkexemplaar (PDF) | Recensies (PDF) | Bestellen


Aangrijpende verhalen over eerverlies, emotie-analyse en agency

Utrecht 2012, ISBN 978 90 6224 520 8, 496 pagina's

Aangrijpende verhalen over eerverlies

In het boek ‘EER’ vertellen Nederlandse islamitische en hindoe meisjes en -vrouwen uit Suriname , Marokko, Turkije, Jemen,  Afghanistan, Irak, Pakistaan en Iran hoe ze seksueel misbruikt zijn door (stief) vaders en broers. Juist aan degenen die hun eer moeten bewaken, verloren zij hun eer. Deze hartverscheurende verhalen bevatten diverse elementen van geweld en seksueel misbruik, en tonen de moeilijke positie waarin deze meisjes en vrouwen verkeren. Zij vertellen openhartig over hun dilemma’s en beslissingen.

Emotie-analyse en agency

De kernproblemen bij huiselijk geweld zijn, de emotionele eervraagstukken omtrent seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling in Islamitische, Hindoe gezinnen. Aan de hand van twintig jaar longitudinaal onderzoek ontleed de auteur enkele verhalen met de door haar ontwikkelde emotieanalyse. In haar nieuwe visie op eergelateerd (seksueel) geweld staat het slachtoffer centraal met haar zogeheten ‘agency’. Het theoretische deel van het boek behelst een nauwgezette uitwerking van deze begrippen en alle aspecten van eer. Dit maakt ‘EER’ een onontbeerlijk studieboek. ‘EER’ zal zelfhulp van slachtoffers bevorderen, stille slachtoffers tot steun zijn, de hulpverlening effectiever maken en de kennis rond eergedrag en eerverlies verdiepen.

Baat bij dit boek hebben

 • Eerwraakslachtoffers en lotgenotengroepen van deze slachtoffers, ouders en stille slachtoffers (gezinsleden).
 • Hulp en dienstverleners: politie, maatschappelijk werkers, decanen, vertrouwensartsen, rechters, advocaten en reclasseringsambtenaren.
 • Wetenschappers: Psychologen, pedagogen, onderwijskundigen, geestelijke hulpverleners, en studenten.
 • Algemeen geïnteresseerden

Voorstudies & ervaring

 1. EER & Misbruik
 2. Boek: Schade, schande, schuld
 3. Boek: Hindostaanse vrouwen
 4. Empirisch:
  1. Juridische bijstand c.q. werk als forenshisch gedragsdeskundige
  2. Praktische ervaring met slachtoffers, zoals: Mediation, gezinstherapie, coaching & zelfhulp.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram