Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Zorplan Bureau Eer

Hieronder vindt u de mogelijkheid om ons zorgplan als PDF te downloaden. Dit omvat de volgende onderwerpen:

  1. Beleid toetsing bekwaamheid.
  2. Schriftelijk vastgelegd beleid voor de inrichting van cliëntenmedezeggenschap.
  3. Format voor het zorgplan.
  4. Nascholing, training en onderwijs.
  5. Kwaliteit van zorg Bureau Eer.
  6. Werken op maat met cliënten.
  7. Beleid en vrijheidsbeperking bij eer consulten.
  8. De hoogste zorgzwaarte van cliënten.
  9. Schriftelijk vastgelegd beleid m.b.t. meldcode huiselijkgeweld, kindermishandeling.
  10. WLZ medicatiebeleid.
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram