Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Bloemlezing Hindostanen

Seksuele opvoeding

Gerelateerd boek: Hindostaanse Vrouwen (1999)

Hieronder volgen enkele teksten uit de bloemlezing om u een beeld te geven. Daaronder vindt u het volledige hoofdstuk 8 in PDF vorm.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen begint al bij de voorkeur van aanstaande ouders voor het geslacht van nog ongeboren kinderen. [..] Een eerbaar, nobel, huwbaar Hindostaans meisje tot een tijdelijke liefdesverhouding verleiden, is niet alleen een onverantwoordelijke, maar ook een daad met catastrofale gevolgen. Kuisheid voor het huwelijk is nog in heel veel gezinnen een waarborg voor een goede toekomst. Koste wat het kost proberen ouders in de opvoeding de maagdelijkheid van hun dochters tot het huwelijk in stand te houden. Daarvoor zijn haast alle middelen geoorloofd. Zo is het tuchtigen van meisjes in de Hindostaanse gemeenschap meer regel dan uitzondering.

Seksuele man-vrouw verhouding

De Hindostaanse vrouw behoort in de regel voorbeeldig te zijn voor wat betreft kuisheid, eerbaarheid en betamelijkheid. [...] Deze houding maakt seks jarenlang tot het alleenrecht en vreugdespel van de man. Als een vrouw geen orgasme kreeg, was dat geen probleem. Er was pas een probleem als een man geen erectie kon krijgen; dat ontnam hem zijn plezier en mannelijkheid. [...] Men maakte zich zorgen om de man en had medelijden met hem. Over de co√Įtussatifsfactie van de vrouw in zo'n huwelijk bekommerde men zich niet. In deze toestand werd de vrouw stilzwijgend indirect ook seksdood verklaard. [...]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram