Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Creoolse/Afro Surinaamse Vrouwen - Seksueel misbruik en opvoeding

Gerelateerd

  1. Congres Creoolse/Afro Surinaamse Vrouwen
  2. Recensies PDF

Beschrijving inhoud

ISBN 978 90 6224 423 2, Feb. 1999, 223 pagina’s

Dit boek geeft een verrassend beeld van de levenswijze van de Creoolse en Afro Surinaamse vrouwen in Nederland. Al tijdens de slavernij in Suriname ontwikkelden zij zich tot sterke en zelfbewuste individuen. Vaak zonder vaste partner slaagden zij erin haar gezin bij elkaar te houden en haar kinderen op te voeden tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Veel van deze geschiedenis is nog terug te vinden in de tegenwoordige levenswijze van Creoolse vrouwen in Nederland. Bea Lalmahomed interviewde voor dit boek drie generaties Creoolse vrouwen in Nederland over hun leven en hun naaste omgeving. Zij sprak met hen over zaken waar ze altijd over zwijgen.

De vrouwen vertellen onverbloemd over opvoeding, straffen, kinderen en partners. Over partnerkeuze, huwelijk, seks en zwangerschap, overspel, buitenvrouwen en voorkinderen. Ook het belang van onderwijs, de noodzaak van arbeid en de armoede die ze leden komen ter sprake. Samen geven de geïnterviewde Afro Surinaamse c.q. Creoolse vrouwen in dit boek een uniek beeld van een bevolkingsgroep in Nederland, die het ondanks tegenslagen lukt om overeind te blijven en zich te emanciperen.

Onderzoeksbevindingen

Het klassensysteem van Surinamers in Nederland heeft door het sociaal stelsel een andere betekenis gekregen. Door de finan­ciële zekerheid zijn de scherpe kantjes van het klasse sys­teem verdwenen, maar de klasse ge­rich­te opvoe­ding die Creoolse / Afro Surinaamse vrouwen in het land van herkomst genoten s­peelt tegen­woordig nog een belang­rijke rol. Opvoed­sters volgen soms (on)bewust hun ouders na. In dit onder­zoek is er ook ver­schil geconstateerd in de denk en handel wijze van vrouwen die een groot deel van hun leven hebben door gebracht in Suriname en de vrouwen die in Neder­land gesociali­seerd zijn. De laatste passen in tegenstel­ling tot de eersten hun le­vens­stijl en opvoeding gemakkelijker aan in de Neder­landse samen­leving. Onderwijs zien Creoolse ouders als eerste vereiste bij de opvoeding. Meisjes krijgen...

Parallelstudie

Boek: Hindostaanse Vrouwen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram