Onderzoek naar het weglopen van meisjes

“een proeve van antropologisch onderzoek”

Gerelateerd

Beschrijving inhoud

ISBN 90-6224-260-X

Dit boek is een proeve van antropologisch onderzoek. Kenmerk daarvan is dat het, zoals wij het wel eens uitdrukken, ‘levensecht’ beoogt te zijn. De onderzoeker voert daartoe langdurige en herhaalde gesprekken, liefst informeel van aard, met de mensen om wie het gaat, enprobeert waar mogelijk ze in hun doen en laten mee te maken. Iemand heeft over deze werkwijze eens gezegd: “Het is een riskante aangelegenheid. De kosten – de materiële en meer de nog immateriële – zijn hoog, de baten ongewis. Maar lukt het, dan wordt alle moeite ruimschoots beloond.
“Dan openbaart het ons iets van ‘s mensen drama.”

In dit gevalwarende kosten hoog. Het heeft de schrijfsters onnoemelijk veel inspanning en tijd gekost greep te krijgen op de chaos van tegenstrijdige – feitelijk of schijnbaar tegenstrijdige – gegevens.. Maar zo ergens dan geldt hier dat het resultaat de moeite heeft beloond. Zij hebben het leven van die meisjes betrapt op zijn meest dramatischemomenten. Zij laten iets zien van de tragiek die zo vaak het bestaan van migranten tekent. O zeker, zij hebben ook nuchtere aanbevelingen geformuleerd – zoals hun opdracht was – over hoe het nu verder moet met meisjes die van huis weglopen. Maar kostbaarder dan dat zijn de roerende, meestal hartverscheurende, soms tragi-komische relazen over wat zij allemaal hebben meegemaakt. Dat is de kern van wat hier geboden wordt.

Inkijkexemplaar (PDF) Bestellen

  • 2005 | Een onderzoek naar het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes

Geef een reactie