Bureau Eer Gerelateerde Vraagstukken

Dè autoriteit inzake: Vraagstukken omtrent integratie, eer geweld en kennisontwikkeling

Home – Bureau voor eer gewelds kwesties

Boek EER: Leven met eergedrag en eerverlies

‘Eer’ levert in Islamitische en Hindoegezinnen vaak scheve gezagsverhoudingen. Vaders en zonen zijn eerbewakers; vrouwen en dochters moeten gehoorzaam zijn. De verleiding is dan groot om misbruik te maken van die macht. Mannen mishandelen en misbruiken hun vrouwen; vaders of broers plegen incest met dochters of zussen. Echter, echtgenotes en dochters hebben hun ‘agency’. Zíj bepalen als machtigen of ze de eerschande onthullen of niet. Mannen proberen onthulling te voorkomen met escalerend geweld…
Meer over het boek EER

Boek Schade, Schande, Schuld: Hulpverleners over seksueel misbruik en lichamelijk geweld onder Creolen en Hindostanen

Schade, schande en schuld zijn de hoofdcomponenten in een onderzoek naar seksueel misbruik bij Hindostaanse en Creoolse meisjes en lichamelijke mishandeling van Hindostaanse en Creoolse vrouwen. De Hindostaanse en Creoolse gemeenschap gaan elk op hun eigen manier met deze problematiek om. Er spelen zich drama’s af die soms eindigen in zelfmoord en doodslag.

Over de specifieke culturele achtergrond hiervan is vaak nog veel te weinig bekend bij de mensen die er mee te maken (kunnen) krijgen: leraren op school, de school- en huisarts, en bij politie, justitie en instellingen. Dit boek is gebaseerd op…

Meer over het boek

Gevolg van eerverlies in Marokkaans gezin

Begin januari 2013 is Bea Lalmahomed over de zaak rondom de moord op Mirjam geraadpleegd. Hieronder beantwoord zij enkele vragen over de mogelijke daders van het eer geweld, dat ontstond uit eerverlies in een Marokkaans gezin.