Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Onderwijs eerzaken en huiselijk geweld ter verrijking hulp- en dienstverleners en vooral zelfhulp

Opleiding islam in onze leef- en werkomgeving

De geaccrediteerde dagcursus ‘Islam in onze leef- en werkomgeving’. Centraal staat het verklaren en verwerven van kennis over diverse thema’s ten aanzien van de islam en hun leef- en denkwijze in de huidige samenleving, om de bestaande werkwijze en initiatieven te verrijken en optimaliseren.

Unieke e-learning behandeling en omgang eergedrag, eerverlies en huiselijk geweld

Verkrijg ook inzicht en toepasbare kennis via ons onderwijs rondom eergerelateerd huiselijk geweld en aanverwante zaken. Daarvoor is onze  geaccrediteerde en unieke e-learning. Hiermee leert u over eergedrag, eerverlies en hoe u daarmee om kunt gaan.

Veelal leiden deze kwesties tot lichamelijke en geestelijke mishandeling. Dat vraagt om een andere analyse en behandeling van deze problematiek. Gedegen kennis en praktische uitvoering daarvan is onontbeerlijk. Met dit onderwijs rondom eergerelateerd huiselijk geweld kunt u als hulpverlener, tolk of vertaler een goede analyse, behandeling en/of ondersteuning geven.

Kennis over culturele en geestelijke achtergronden

Het is voor veel mensen in ons land niet te snappen en zelfs de hulpverleners die een social work opleiding met succes afgerond hebben lopen er op stuk. Om te begrijpen wat er speelt binnen de migrantengroepen in ons land als het gaat om erezaken die leiden tot eerverlies en huiselijk geweld, ontkomt u er niet aan om extra kennis op te doen over de culturele en geestelijke achtergronden.

Niet alle migranten over één kam scheren

Simpeler gesteld; je kunt Marokkanen niet vergelijken met Syriërs en je hebt er niets aan ze over één kam te scheren. De achtergronden van migranten zijn heel divers. Meer weten over hoe familiare verhoudingen doorgaans werken is bijvoorbeeld van belang om de juiste vragen te kunnen stellen en de antwoorden daarop te kunnen begrijpen. Pas als u voldoende de verschillen kent en ook weet waarom die er zijn, dan kunt u gedegen analyse maken en kan de passende, maatwerk behandeling effectief worden.

Veel baat bij verdiepende culturele kennis rondom eer en huiselijk geweld

De ervaring leert dat hulpverleners vaak geen tijd hebben om klassikale cursussen te volgen. Daarom kunnen GGZ e-learning cursussen soelaas bieden. Het is online studeren wanneer u dat wilt en het beste uitkomt.

De e-learning huiselijk geweld is geschikt voor diverse hulpverleners zoals die in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, dan wel aangaande ‘Veilig Thuis’, politie, maatschappelijk werkers, tolken, vertalers, docenten en rechters.

Al de hierboven genoemde groepen hebben baat bij extra kennis van migranten in relatie tot eer en huiselijk geweld. Eer en misbruik zijn onderwerpen die vaak hand in hand gaan. Één van de diensten die wij namens Bureau Eer aanbieden is consultancy en daar vallen ook de e-learning opleidingen onder.

Behalve het aanbieden van de e-learning rondom eer en huiselijk geweld, hebben we als Bureau Eer het doel om zoveel mogelijk kennis over eer gerelateerde zaken te verspreiden. Hoe meer kennis er is, hoe beter er een analyse en een plan van aanpak gemaakt kan worden voor het bieden van doortastende hulp.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram