Gevestigde autoriteit inzake:

Hulp en kennisontwikkeling omtrent eer-, huiselijk geweld en hulpverlening

Onderwijs eer en huiselijk geweld gezondheidszorg en zelfhulp

Unieke e-learning behandeling en omgang eergedrag, eerverlies en huiselijk geweld

Verkrijg ook inzicht en toepasbare kennis via ons onderwijs rondom eergerelateerd huiselijk geweld en aanverwante zaken. Daarvoor is onze  geaccrediteerde en unieke e-learning. Hiermee leert u over eergedrag, eerverlies en hoe u daarmee om kunt gaan.

Veelal leiden deze kwesties tot lichamelijke en geestelijke mishandeling. Dat vraagt om een andere analyse en behandeling van deze problematiek. Gedegen kennis en praktische uitvoering daarvan is onontbeerlijk. Met dit onderwijs rondom eergerelateerd huiselijk geweld kunt u als hulpverlener, tolk of vertaler een goede analyse, behandeling en/of ondersteuning geven.

Bureau Eer is een erkend aanbieder van verschillend opleidingsmateriaal zoals publicaties en e-learning opleidingen. Deze gaan over diverse culturele en religieuze zaken. Hiermee doet u ook een bredere culturele kennis op.

Bureau Eer e-learning opleiding eer geweld, hoe te voorkomen en hoe je hier sterker uit kunt komen

Kennis over culturele en geestelijke achtergronden

Het is voor veel mensen in ons land niet te snappen en zelfs de hulpverleners die een social work opleiding met succes afgerond hebben lopen er op stuk. Om te begrijpen wat er speelt binnen de migrantengroepen in ons land als het gaat om erezaken die leiden tot eerverlies en huiselijk geweld, ontkomt u er niet aan om extra kennis op te doen over de culturele en geestelijke achtergronden.

Niet alle migranten over één kam scheren

Simpeler gesteld; je kunt Marokkanen niet vergelijken met Syriërs en je hebt er niets aan ze over één kam te scheren. De achtergronden van migranten zijn heel divers. Meer weten over hoe familiare verhoudingen doorgaans werken is bijvoorbeeld van belang om de juiste vragen te kunnen stellen en de antwoorden daarop te kunnen begrijpen. Pas als u voldoende de verschillen kent en ook weet waarom die er zijn, dan kunt u gedegen analyse maken en kan de passende, maatwerk behandeling effectief worden.

Veel baat bij verdiepende culturele kennis rondom eer en huiselijk geweld

De ervaring leert dat hulpverleners vaak geen tijd hebben om klassikale cursussen te volgen. Daarom kunnen GGZ e-learning cursussen soelaas bieden. Het is online studeren wanneer u dat wilt en het beste uitkomt.

De e-learning huiselijk geweld is geschikt voor diverse hulpverleners zoals die in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, dan wel aangaande ‘Veilig Thuis’, politie, maatschappelijk werkers, tolken, vertalers, docenten en rechters.

Al de hierboven genoemde groepen hebben baat bij extra kennis van migranten in relatie tot eer en huiselijk geweld. Eer en misbruik zijn onderwerpen die vaak hand in hand gaan. Één van de diensten die wij namens Bureau Eer aanbieden is consultancy en daar vallen ook de e-learning opleidingen onder. Behalve het aanbieden van de e-learning rondom eer en huiselijk geweld, hebben we als Bureau Eer het doel om zoveel mogelijk kennis over eer gerelateerde zaken te verspreiden. Hoe meer kennis er is, hoe beter er een analyse en een plan van aanpak gemaakt kan worden.

Twee geaccrediteerde e-learnings voor hulpverleners, tolken en vertalers

Via gefaseerde online les en ondersteuning ontwikkelt u handvatten voor zelfhulp op maat rondom eer gerelateerd(e) geweld en problematiek.

Als hulp- en dienstverlener (in de breedste zin), doet u in deze cursus kennis en handvatten op bij het analyseren en het bieden van hulp in ingewikkelde eergerelateerde kwesties zoals seksueel misbruikte en/of mishandelde slachtoffers. U leert belangrijke cognitief gedragstherapeutische (CGT) theorieën en behandelmethoden, op maat ontwikkelen. Het basisleerboek daarvoor is EER (ISBN 978 90 6224 520 8). In de cursus besteden we aandacht aan een aantal veel voorkomende problemen, zoals behandeling vanuit relevante culturele en religieuze opvattingen en overleven in de westerse samenleving.

Fragmenten uit een e-learning examengesprek

Verdiepend vraaggesprek vanuit culturele context

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram